polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 118Ma39
Summerau
stacja (st)

☀ ↑ 07:29 - ↓ 18:05
☀ ↑ 07:31 - ↓ 18:03
Km osi

Linie kolejowe:
55
.905
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.12.01 • KEB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
jest, zdatny do eksploatacji
Perony / krawędzie:
4 / 4
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Österreich
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.06.25 - 01:08:44


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24430087 / 15644 / 9182 / 3065 / 7970.66)