polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 122Cb38
Bernhardsthal
przystanek osobowy (po)

↑ 05:27 - ↓ 20:11
↑ 05:25 - ↓ 20:12
Km osi

Linie kolejowe:
75.197

Zmiany nazw punktu:
Bernhardsthal 1872-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.05.01 • KFNB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Österreich
Położenie GPS
Ortofoto / OpenStreetMap Quick Start - Leaflet


Ostatnia edycja strony: 2020.11.27 - 11:17:46

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (21373852 / 12813 / 128 / 2901 / 7367.75)