polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 130Db42
Berg (Niederösterreich)
przystanek osobowy (po)

↑ 05:09 - ↓ 20:45
↑ 05:10 - ↓ 20:44
Km osi

Linie kolejowe:
60.684

Otwarcie, kolej pierwotna:
1914 • LWP
Data zamknięcia:
1945
Data likwidacji:
?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Österreich
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.01.09 - 23:11

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (16829012 / 17324 / 9557 / 2603 / 6465.24)