polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówDrösing
stacja (st)

↑ 07:37 - ↓ 17:34
↑ 07:39 - ↓ 17:33
Km osi

Linie kolejowe:
58.527

Skrót telegraficzny: Drg
Zmiany nazw punktu:
Drösing 1898-
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • KFNB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Österreich
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.10.19 - 10:36

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (18526165 / 6329 / 2934 / 2711 / 6833.70)