polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychWien Süßenbrunn
stacja (st)

☀ ↑ 05:35 - ↓ 20:25
☀ ↑ 05:36 - ↓ 20:23
Km osi

Linie kolejowe:
12
.000
Zmiany nazw punktu:
Süßenbrunn 1837-?
Otwarcie, kolej pierwotna:
1837.11.23 • KFNB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 4
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Österreich
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.27 - 11:09:14


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23033346 / 18832 / 7551 / 2989 / 7706.04)