polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówWien Vorgartenstraße
przystanek osobowy (po)

↑ 05:40 - ↓ 20:20
↑ 05:41 - ↓ 20:18
Km osi

Linie kolejowe:
2.332

Otwarcie, kolej pierwotna:
1943.05.16 • DRG
Data zamknięcia:
1945.04.08
Data likwidacji:
1945.04.08
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Österreich
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.07.25 - 09:57

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (17319190 / 35331 / 24168 / 2627 / 6592.76)