polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychWien Nordbahnhof
stacja (st)

☀ ↑ 07:24 - ↓ 17:54
☀ ↑ 07:26 - ↓ 17:52
Km osi

Linie kolejowe:
0
.000
Otwarcie, kolej pierwotna:
1838.01.06 • KFNB
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1959.05.31
Data zamknięcia:
1959.05.31
Data likwidacji:
1965.05.21
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
rozebrana
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
zdemontowana
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
wiata nad peronem rozebrana
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Österreich
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.27 - 11:04:32


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24455580 / 14689 / 2470 / 3067 / 7973.78)