polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 122Za38
Historischer Ort 187-01/1
miejsce historyczne (mh)

↑ 04:56 - ↓ 20:51
↑ 04:55 - ↓ 20:51
Km osi

Linie kolejowe:
131
.290
131
.290
Otwarcie, właściciel:
1946 • ÖBB
GPS:
Österreich
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.06.11 - 15:21:29


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (36084027 / 28932 / 15651 / 3665 / 9845.57)