polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 122Xa38
Unterretzbach Güterbahnhof

ładownia (ład)

07:42 - 15:55
Km osi

Linie kolejowe:
85
.615
Zmiany nazw:
Unter Retzbach ?-1918
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.11.01 • ÖNWB
Zaw. ruchu pasażerskiego:
?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+ład
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Österreich
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.01 - 07:36:53


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (32567142 / 19827 / 5586 / 3484 / 9347.63)