polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 121Xa38
Unterretzbach Güterbahnhof
ładownia (ład)

↑ 04:57 - ↓ 20:58
↑ 04:57 - ↓ 20:58
Km osi

Linie kolejowe:
85.615

Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.11.01 • ÖNWB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+ład
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Österreich
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.06.09 - 00:18:59

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22243022 / 25029 / 14163 / 2947 / 7547.68)