polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychWaldkirchen an der Thaya
stacja (st)

☀ ↑ 08:49 - ↓ 17:27
☀ ↑ 08:49 - ↓ 17:28
Km osi

Linie kolejowe:
29
.490
Otwarcie, kolej pierwotna:
1903.06.20 • KkStB
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1986.09.27
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
2013
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Österreich
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.10.12 - 19:31:19


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (26009201 / 22688 / 9323 / 3156 / 8241.19)