polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychGilgenberg
przystanek osobowy (po)
Km osi

Linie kolejowe:
31
.0
Otwarcie, kolej pierwotna:
1903.06.20 • KkStB
Data zamknięcia:
1986.09.27
Data likwidacji:
2013
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
- • 500 m n.p.m.
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Österreich

Ostatnia edycja strony: 2021.10.12 - 19:37:30


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24422332 / 15644 / 1427 / 3065 / 7968.13)