polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychGilgenberg

przystanek osobowy (po)
Km osi

Linie kolejowe:
31
.0
Otwarcie, kolej pierwotna:
1903.06.20 • kkStB
Data zamknięcia:
1986.09.27
Data likwidacji:
2013
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
- • 500 m n.p.m.
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Österreich

Ostatnia edycja strony: 2021.10.12 - 19:37:30


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33717688 / 17592 / 9404 / 3539 / 9527.46)