polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychEnzersdorf b/Staatz

stacja (st)

07:29 - 15:56
Km osi

Linie kolejowe:
70
.918
Zmiany nazw:
Poysdorf 1870-1871Frättingsdorf 1871-Enzersdorf b/Staatz 1888-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1870.11.24 • kkStB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 2
Rampa:
boczna rozebrana
Zadaszenie peronów:
poczekalnia na peronie
Magazyn:
rozebrany
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Österreich
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.10.11 - 21:36:33


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (32386822 / 24068 / 9021 / 3475 / 9319.95)