polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychWolkersdorf

stacja (st)

07:28 - 15:57
Km osi

Linie kolejowe:
28
.598
Zmiany nazw:
Wölkersdorf 1870-?Wolkersdorf 1939-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1870.11.24 • StEG
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Rampa:
boczna
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Magazyn:
adaptowany do innych celów
Przejście podziemne:
czynne
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Österreich
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.10.05 - 08:20:00


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (32386044 / 24068 / 8243 / 3475 / 9319.72)