polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychWien Breitenleer Straße

stacja (st)

05:55 - 18:06
Km osi

Linie kolejowe:
13
.902
Zmiany nazw:
Kagran ?-?Wien Breitenleer Straße ?-2010
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • ÖBB
Data zamknięcia:
2010
Data likwidacji:
2010
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa rozebrana
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Österreich
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.10.05 - 00:31:33


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34628762 / 29804 / 6996 / 3586 / 9656.65)