polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychWien Südbahnhof (Ostbahn)

stacja (st)

07:28 - 15:58
Km osi

Linie kolejowe:
0
.000
Zmiany nazw:
Wien Raaber Bahnhof 1846-1870Wien Staatsbahnhof 1870-1914Wien Ostbahnhof 1914-1945Wien Südbahnhof (Ostbahn) 1945-2012
Otwarcie, kolej pierwotna:
1846.09.12 • WRB
Data zamknięcia:
2012.12.08
Data likwidacji:
2012.12.08
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
rozebrana
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
zdemontowana
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    5 / 9
Rampa:
czołowo-boczna rozebrana
Zadaszenie peronów:
hala peronowa rozebrana
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
40t
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
7t
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Österreich
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.10.04 - 23:31:18


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (32386320 / 24068 / 8519 / 3475 / 9319.80)