polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychWien Nordwestbahnhof

stacja towarowa (stt)

06:50 - 18:41
Km osi
Linie kolejowe:
0.000
112-01a Wien Nordwestbahnhof - Wien Jedlersdorf
 
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.06.01 • ÖNWB
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1959.05.31
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
rozebrana
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
zdemontowana
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    5 / 10
Magazyn:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Zadaszenie peronów:
hala peronowa rozebrana
Rampa:
boczna
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Österreich
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.06.23 - 10:23:52


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (38229019 / 21761 / 12592 / 3774 / 10129.58)