polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychEisenerz

stacja towarowa (stt)

05:57 - 19:59
Km osi
Linie kolejowe:
14.480
220-01 Hieflau - Eisenerz
 
Zmiany nazw:
Eisenerz 1873-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1873.01.06 • KRB
Zaw. ruchu pasażerskiego:
?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
są, niezdatne do eksploatacji
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Magazyn:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Rampa:
boční a čelní
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Ehrnau (po)Fölzbach (po)Hieflau (st)Hieflau Lawinentunnel (tunel)Hieflau Verschiebebahnhof (stt)Hieflauer (tunel)Kalwang (st)Landl (tunel)Landl (st)Mautern (st)Radmer (ład)Waag (tunel)Wandau (tunel)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Steiermark
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2024.04.02 - 19:56:23


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (42345897 / 21962 / 17662 / 3985 / 10626.32)