polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychЛасосна
stacja towarowa (stt)

☀ ↑ 06:05 - ↓ 18:33
☀ ↑ 06:06 - ↓ 18:31
Km osi

Linie kolejowe:
255
.695
144
.375
Zmiany nazw punktu:
Łosośna 1919-1944Лососно 1944-1991Ласосна 1991-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1899 • PWŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Беларусь / Białoruś
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.04.13 - 21:55:12


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23847881 / 14263 / 12766 / 3034 / 7860.21)