polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychВладава
stacja (st)

☀ ↑ 08:26 - ↓ 16:44
☀ ↑ 08:25 - ↓ 16:46
Km osi

Linie kolejowe:
64
.759
Zmiany nazw:
Włodawa 1918-1945Владава 1945-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • b/d
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Беларусь / Białoruś
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.05.04 - 08:38:26


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (26029976 / 18076 / 12022 / 3157 / 8245.16)