polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 059Pc20
Влодава

stacja (st)

06:07 - 17:06
Km osi
Linie kolejowe:
64.759
81 Брэст Паўднёвы - Влодава
 
Zmiany nazw:
Włodawa 1918-1945Владава 1945-1991Влодава 1992-2024
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • b/d
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Okuninka Białe (po)Sobibór (po+ład)Włodawa (po+ład)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Беларусь / Białoruś
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.06.08 - 16:56:05


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (41098485 / 21816 / 21550 / 3933 / 10449.65)