polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 059Pc20
Влодава

stacja (st)

05:04 - 19:57
Km osi

Linie kolejowe:
64
.759
Zmiany nazw:
Włodawa 1918-1945Владава 1945-1991Влодава 1992-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • b/d
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Беларусь / Białoruś
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.06.08 - 16:56:05


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (29779086 / 23767 / 2364 / 3360 / 8862.82)