polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychСвіслач

stacja (st)

07:20 - 15:05
Km osi
Linie kolejowe:
19.080
20031 Свіслач - Granica Państwa
19.080
20059 Свіслач - Ваўкавыск-Цэнтральны
 
Zmiany nazw:
Свислочь 1906-1915Swislocz 1915-1918Swisłocz 1918-1938Świsłocz 1938-1939Свислочь 1939-1941Swislocz 1941-1944Свислочь 1944-1991Свіслач 1991-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1906.05.01 • PrŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Бераставіца (st)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Беларусь / Białoruś
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.09.30 - 18:16:33


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (39290991 / 18625 / 18415 / 3841 / 10229.37)