polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychБрузгі
stacja (st)

☀ ↑ 06:05 - ↓ 18:34
☀ ↑ 06:07 - ↓ 18:31
Km osi

Linie kolejowe:
240
.260
159
.812
Zmiany nazw punktu:
Bruzgi 1919-1944Брузги 1944-1991Брузгі 1991-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1862.12.16 • PWŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Беларусь / Białoruś
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.04.13 - 22:02:12


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23848945 / 14263 / 13830 / 3034 / 7860.56)