polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 129Jc39
Čop • Чоп
stacja (st)

↑ 05:50 - ↓ 19:13
↑ 05:49 - ↓ 19:14
Km osi

Linie kolejowe:
266.500

280.670

1746.500

0.000

266.500

0.000

Zmiany nazw punktu:
Csap 1872-1919Čop 1919-1938Csap 1938-1945Чоп 1945-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.08.25 • MÉKV
Numer ewidencyjny:
380101
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.28 - 22:33:19

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20888182 / 20541 / 643 / 2876 / 7262.93)