polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 129Hc39
Stráž pri Čope
przystanek osobowy (po)

↑ 05:51 - ↓ 19:13
↑ 05:49 - ↓ 19:14
Km osi

Linie kolejowe:
269.800

Zmiany nazw punktu:
Stráž pri Čope 1935-1938Strázs 1938-1945Stráž pri Čope 1945-1950
Otwarcie, kolej pierwotna:
1935? • ČSD
Data zamknięcia:
1945?
Data likwidacji:
1945?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.21 - 16:08:11

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20909376 / 20541 / 21837 / 2876 / 7270.30)