polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychVolosianka • Волосянка-Закарпатська
stacja (st)

↑ 05:49 - ↓ 19:10
↑ 05:47 - ↓ 19:11
Km osi

Linie kolejowe:
177.875

Zmiany nazw punktu:
Hajasd 1905-1919Vološjanka 1919-1925Volosianka 1925-1939Hajasd 1939-1945Волосянка-Закарпатская 1945-1992Волосянка-Закарпатська 1992-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1905.10.02 • MÁV
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.25 - 20:19:34

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20886952 / 16192 / 19954 / 2875 / 7265.03)