polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychSoľ • Соля
stacja (st)

↑ 05:48 - ↓ 19:12
↑ 05:46 - ↓ 19:14
Km osi

Linie kolejowe:
205.523

Zmiany nazw punktu:
Sóslak 1905-1919Soľ 1919-1939Sóslak 1939-1945Соля 1945-1962Cоль 1962-1992Сіль 1992-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1905.08.24 • MÁV
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+ład
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.25 - 23:38:18

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20906762 / 20541 / 19223 / 2876 / 7269.39)