polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMalý Berezný • Малий Березний
przystanek osobowy (po)

↑ 05:49 - ↓ 19:12
↑ 05:47 - ↓ 19:14
Km osi

Linie kolejowe:
221.100

Zmiany nazw punktu:
Kisberezna 1905-1919Malý Berezný 1919-1939Kisberezna 1939-1945Малый Березный 1945-1992Малий Березний 1992-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1894 • UHÉV
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+ład
Lokomotywownia:
-
Budynek:
opuszczony zdewastowany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.25 - 23:40:18

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20887569 / 20541 / 30 / 2876 / 7262.72)