polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychDubriniče • Дубриничі
stacja (st)

↑ 05:49 - ↓ 19:12
↑ 05:47 - ↓ 19:14
Km osi

Linie kolejowe:
227.850

Zmiany nazw punktu:
Dubrinics 1894-1903Bercsényifalva 1903-1919Dubriniče 1919-1939Bercsényifalva 1939-1945Дубрыничи 1945-1992Дубриничі 1992-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1894 • UHÉV
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.25 - 23:40:52

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20887584 / 20541 / 45 / 2876 / 7262.72)