polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychVoročov • Ворочево
przystanek osobowy (po)

↑ 05:51 - ↓ 19:11
↑ 05:49 - ↓ 19:12
Km osi

Linie kolejowe:
241.350

Zmiany nazw punktu:
Potásnya 1894-1919Voročov 1919-1939Potásnya 1939-1945Ворочево 1945-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • ČSD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.25 - 23:42:19

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20887536 / 16192 / 20538 / 2875 / 7265.23)