polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychOpolonský I
tunel (tunel)

↑ 05:49 - ↓ 19:09
↑ 05:47 - ↓ 19:11
Km osi

Linie kolejowe:
162.940 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1905.10.02 • MÁV
Numer ewidencyjny:
-
GPS:
Miejsce:
Opolonský I
Wysokość:
790 m n.p.m.
Kilometraż:
162.77 km - 163.10 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
330 m
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.25 - 20:11:13

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20887454 / 16192 / 20456 / 2875 / 7265.20)