polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychOpolonský II
tunel (tunel)

↑ 05:47 - ↓ 19:11
↑ 05:45 - ↓ 19:12
Km osi

Linie kolejowe:
163.450 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1905.10.02 • MÁV
Numer ewidencyjny:
-
GPS:
Miejsce:
Opolonský II
Wysokość:
780 m n.p.m.
Kilometraż:
163.27 km - 163.63 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
360 m
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.25 - 20:11:24

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20888247 / 20541 / 708 / 2876 / 7262.95)