polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychOpolonský III
tunel (tunel)

↑ 05:47 - ↓ 19:11
↑ 05:45 - ↓ 19:12
Km osi

Linie kolejowe:
164.790 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1905.10.02 • MÁV
Numer ewidencyjny:
-
GPS:
Miejsce:
Opolonský III
Wysokość:
770 m n.p.m.
Kilometraż:
164.64 km - 164.94 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
300 m
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.25 - 20:11:39

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20908450 / 20541 / 20911 / 2876 / 7269.98)