polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychŠerbínský II /starý/
tunel (tunel)

↑ 05:47 - ↓ 19:11
↑ 05:45 - ↓ 19:13
Km osi

Linie kolejowe:
170.560 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1905.10.02 • MÁV
Data zamknięcia:
1981
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
-
GPS:
Miejsce:
Šerbínský II /starý/
Wysokość:
640 m n.p.m.
Kilometraż:
170.44 km - 170.69 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
250 m
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.25 - 23:50:07

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20888202 / 20541 / 663 / 2876 / 7262.94)