polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMinaj • Минай
przystanek osobowy (po)

↑ 05:52 - ↓ 19:11
↑ 05:50 - ↓ 19:13
Km osi

Linie kolejowe:
3.620

Zmiany nazw punktu:
Minaj 1910-1945Минай 1945-1965
Otwarcie, kolej pierwotna:
1910.10.31 • MÁV
Data zamknięcia:
1945
Data likwidacji:
1965?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.27 - 10:30:27

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20887436 / 16192 / 20438 / 2875 / 7265.20)