polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychTarnovce • Тарновцы
przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

↑ 05:50 - ↓ 19:13
↑ 05:48 - ↓ 19:14
Km osi

Linie kolejowe:
7.920

Zmiany nazw punktu:
Ungtornócz 1910-1919Tarnovce 1919-1938Ungtornócz 1938-1945Тарновцы 1945-1965
Otwarcie, kolej pierwotna:
1910.10.31 • MÉKV
Data zamknięcia:
1945
Data likwidacji:
1965?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.27 - 17:27:31

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20909652 / 20541 / 22113 / 2876 / 7270.39)