polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychEseň výhybka • Єсень
stacja (st)

↑ 05:52 - ↓ 19:11
↑ 05:50 - ↓ 19:12
Km osi

Linie kolejowe:
1737.442

Zmiany nazw punktu:
Eszeny 1872-1919Eseň výhybka 1919-1938Eszeny 1938-1945Есень 1945-1992Єсень 1992-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.10.24 • MÉKV
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.29 - 00:41:27

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20887422 / 16192 / 20424 / 2875 / 7265.19)