polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychStrabičovo-Goronda • Страбічево
stacja (st)

↑ 05:49 - ↓ 19:11
↑ 05:47 - ↓ 19:13
Km osi

Linie kolejowe:
1716.399

Zmiany nazw punktu:
Sztrabicsó-Gorond 1872-1919Strabičovo-Goronda 1919-1939Mezőterebes-Gorond 1939-1945Страбичево 1945-1992Страбічево 1992-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.12.04 • MÉKV
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
/
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.29 - 15:17:10

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20888032 / 20541 / 493 / 2876 / 7262.88)