polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychČiňaďovo • Чинадієво II
przystanek osobowy (po)

↑ 05:48 - ↓ 19:10
↑ 05:46 - ↓ 19:12
Km osi

Linie kolejowe:
1692.120

Zmiany nazw punktu:
Szent Miklós 1887-1919Činadieva 1919-1925Činadiv 1925-1935Čiňaďovo 1935-1939Szent Miklós 1939-1945Чинадиево 1945-1992Чинадієво 1992-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1887.04.05 • MÉKV
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.29 - 20:04:46

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20888016 / 20541 / 477 / 2876 / 7262.87)