polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychDračiny • Драчини
przystanek osobowy (po)

↑ 05:49 - ↓ 19:08
↑ 05:47 - ↓ 19:10
Km osi

Linie kolejowe:
1682.210

Zmiany nazw punktu:
Tövisfalva 1887-1911Uj-Tövisfalva 1911-1919Dračina 1919-1925Dračin 1925-1927Dračiny 1927-1939Ujtövisfalva 1939-1945Драчино 1945-1992Драчини 1992-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • MÉKV
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.29 - 21:02:03

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20887346 / 16192 / 20348 / 2875 / 7265.16)