polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychNelipeno • Неліпіно
przystanek osobowy (po)

↑ 05:47 - ↓ 19:10
↑ 05:45 - ↓ 19:11
Km osi

Linie kolejowe:
1675.060

Zmiany nazw punktu:
Szolyva Hársfalva őrház 1887-1919Nelipina 1919-1925Nelipeno 1925-1939Hársfalva 1939-1945Нелепино 1945-1992Неліпіно 1992-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1887.04.05 • MÉKV
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.30 - 00:08:13

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20887970 / 20541 / 431 / 2876 / 7262.85)