polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychHankovice • Вовчий
stacja (st)

↑ 05:47 - ↓ 19:09
↑ 05:45 - ↓ 19:11
Km osi

Linie kolejowe:
1667.805

Zmiany nazw punktu:
Vocsitelep 1887-1919Voci 1919-1925Hankovice 1925-1939Vocsitelep 1939-1945
Otwarcie, kolej pierwotna:
1887.04.05 • MÉKV
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+ład
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.30 - 00:35:40

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20887987 / 20541 / 448 / 2876 / 7262.86)