polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychKm 1639 • 1639 км
przystanek osobowy (po)
Km osi

Linie kolejowe:
~1638.100

Otwarcie, kolej pierwotna:
? • СЖД
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
- • 780 m n.m.
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття

Ostatnia edycja strony: 2021.03.30 - 09:28:04

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20887261 / 16192 / 20263 / 2875 / 7265.13)