polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychBoutraď • Батрадь
przystanek osobowy (po)

↑ 05:52 - ↓ 19:10
↑ 05:50 - ↓ 19:12
Km osi

Linie kolejowe:
4.620

Zmiany nazw punktu:
Bótrágy 1872-1919Botrád 1919-1925Botrágy 1925-1935Boutraď 1935-1938Bótrágy 1938-1945Батрадь 1945-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.10.24 • MÉKV
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.31 - 01:30:30

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20887157 / 16192 / 20159 / 2875 / 7265.10)