polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychBerehovo • Берегове
stacja (st)

↑ 05:51 - ↓ 19:09
↑ 05:49 - ↓ 19:11
Km osi

Linie kolejowe:
25.730

0.000

Zmiany nazw punktu:
Beregszász 1872-1919Berehovo 1925-1938Beregszász 1938-1945Берегово 1945-1992Берегове 1992-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.10.24 • MÉKV
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1984
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.04.10 - 10:56:44

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20887150 / 16192 / 20152 / 2875 / 7265.10)