polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychBoržava-Mužijovo • Боржава
stacja (st)

↑ 05:49 - ↓ 19:10
↑ 05:47 - ↓ 19:12
Km osi

Linie kolejowe:
34.661

Zmiany nazw punktu:
Borzsova-Nagymuzsaly 1872-1914Nagyborzsova-Nagymuzsaly 1914-1919Velikoe Boržovo-Velikoe Mužiovo 1919-1925Velká Boržová 1925-1935Boržava-Mužijovo 1935-1938Borzsova-Muzsaly 1938-1945Боржава 1945-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.10.24 • MÉKV
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
nieużywana w stanie dobrym
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.31 - 23:52:55

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20907504 / 20541 / 19965 / 2876 / 7269.65)