polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychKrálovo nad Tisou • Королево
stacja (st)

↑ 05:47 - ↓ 19:09
↑ 05:45 - ↓ 19:10
Km osi

Linie kolejowe:
69.083

0.000

Zmiany nazw punktu:
Királyháza 1872-1919Dubovinka 1919-1925Kiralhaza 1925-1935Královo nad Tisou 1935-1939Királyháza 1939-1945Королево 1945-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.06.16 • MÉKV
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
jest, niezdatny do eksploatacji
Perony / krawędzie:
3 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.04.04 - 02:03:51

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20909079 / 20541 / 21540 / 2876 / 7270.19)