polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychTekovo • Текове
przystanek osobowy+posterunek osłonny (po+posł)

↑ 05:49 - ↓ 19:07
↑ 05:47 - ↓ 19:09
Km osi

Linie kolejowe:
4.040

Zmiany nazw punktu:
Tekeháza 1872-1935Tekovo 1935-1939Tekeháza 1939-1945Теково 1945-1992Текове 1992-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.06.16 • MÉKV
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.04.02 - 08:39:04

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20887062 / 16192 / 20064 / 2875 / 7265.07)