polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychVerjacja • Кар`єр
przystanek osobowy (po)

↑ 05:47 - ↓ 19:08
↑ 05:45 - ↓ 19:10
Km osi

Linie kolejowe:
71.520

Zmiany nazw punktu:
Verécze 1906-1919Verjacja 1919-1939Verécze 1939-1945Карьер 1945-1992Кар`єр 1992-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1906? • MÉKV
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
poczekalnia na peronie
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.04.03 - 00:47:52

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20887674 / 20541 / 135 / 2876 / 7262.75)