polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychJasiňa • Ясіня
stacja (st)

↑ 05:42 - ↓ 19:04
↑ 05:40 - ↓ 19:05
Km osi

Linie kolejowe:
107.205

Zmiany nazw punktu:
Kőrösmező 1894-1919Jasina 1919-1935Jasiňa 1935-1939Kőrösmező 1939-1945Ясиня 1945-1992Ясіня 1992-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1894.12.15 • MÁV
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.04.06 - 12:17:22

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20887612 / 20541 / 73 / 2876 / 7262.73)