polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowych205 Královo nad Tisou - Ďakovo št. hr. [UA/HU]
Otwarcie ruchu 1872.06.16 Královo nad Tisou - granica państwa (MÉKV)
km osirodzajm.npmpunktpozostałe linie  


0.000st145 Královo nad Tisou • Королево204  


4.040po+posł139 Tekovo • Текове


8.410po139Sasovo • Сасове-Закарпатське


11.226st130 Černý Ardov • Чорнотисів


18.258st127 Ďakovo • Дякове


20.550gp-granica państwa  


Ostatnia edycja strony: 2021.04.02 - 16:09:24

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20887752 / 20541 / 213 / 2876 / 7262.78)