polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowych210 (Stanisławów -) Zimir býv. št. hr. [PL/ČSR] - Trebušany št. hr. [UA/RO] (- Valea Vișeului)
Otwarcie ruchu 1894.12.15 Jasiňa - granica państwa (MÁV) 1895.08.15 granica państwa PL/ČSR - Jasiňa (MÁV)
Zamknięcie ruchu 2007 Trebušany - granica państwa (УЗ) 2019.08 Berlebaš - Trebušany (УЗ)
km osirodzajm.npmpunktpozostałe linie  


90.950po+mij840Woronienka • Вороненко


92.350dgp-granica państwa PL/ČSR


92.360tunel845Tunel (1200 m) - Voronenský


95.195tunel830Tunel (190 m) - Zimirský


101.060po720Zimir • Лазещина


105.720po680Lazeština


107.205st670Jasiňa • Ясіня


110.740po650Kevelov • Свидовець


116.630tunel605Tunel (180 m) - Kvasovský I


117.275tunel595Tunel (150 m) - Kvasovský II


120.430po550Kvasy • Кваси


127.060po510Bělín • Білин


130.940po460Ustěriky • Устеріки


134.490st440Rachov • Рахів


141.090po425Vilchovatý • Вільшанка


141.900tunel420Tunel (230 m) - Sojmulský


143.345st400Berlebaš • Берлібаш


151.450po360Trebušany • Ділове


153.990gp-granica państwa RO 409a  


Ostatnia edycja strony: 2021.04.08 - 00:05:23

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20887047 / 16192 / 20049 / 2875 / 7265.06)